PŘIHLÁŠKA 2022/2023

Kontaktní osoba: Ing. Radka Bártová

Tel,:+420 72 4255 842

Email: [email protected]

_______________________________
Název ZŠ / MŠ *
Emailový kontakt, kam máme zaslat sestavený rozvrh *
Telefonní číslo na kontaktní osobu *
_______________________________
Uveďte předběžný počet dětí/ žáků v jednotlivých třídách
U počtů nesmí žádné zůstat prázdné. Případně uveďte 0 / nulu/.
_______________________________
Mateřská škola *
1. třída *
V případě více tříd uveďte počty žáků po třídách např. 21 + 25 +23
2. třída *
V případě více tříd uveďte počty žáků po třídách např. 21 + 25 +23
3. třída *
V případě více tříd uveďte počty žáků po třídách např. 21 + 25 +23
4. třída *
V případě více tříd uveďte počty žáků po třídách např. 21 + 25 +23
5. třída *
V případě více tříd uveďte počty žáků po třídách např. 21 + 25 +23
Poznámky k zařazení do rozvrhu *
př. rozvrh ponechat stejně jako v předešlém šk. roce
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121